De Jong Zuurmond

Contract- & manager projectbeheersing a.i. bij De Jong en Zuurmond

De Jong Zuurmond is werkzaam op het gebied van Infrabeheer (het aannemen en uitvoeren van prestatie- en assetmanagement contracten, het uitvoeren van inspecties en het opstellen van bijbehorende rapportages). Onderhoud van wegen, vaarwegen, sloten en diverse technische installaties en het uitvoeren van Services zoals calamiteiten management en gladheidsbestrijding.

In de functie van contract- en manager projectbeheersing ben ik verantwoordelijk voor:

  • Verder ontwikkelen / professionaliseren van de afdeling contractmanagement
  • Actieve rol in tenderfase van nieuwe contracten bij het invulling geven aan Best Value Procurement (BVP)
  • Contractmanager Provincie Utrecht
  • Projectbeheersing / Interne kwaliteitsborging / Opstellen verbeterplan
  • Sleutelrol manager projectbeheersing RWS Oost Nederland (cijfers BVP dossier: Prestatieonderbouwing: 8, Risicodossier: 8, Kansendossier: 10, Interview: 8)
  • Contractmanager RWS Oost Nederland

U zoekt een inkoop-, project- of contractmanager voor uw project?

Neem contact op en ontdek wat ik voor u kan betekenen