Rijkswaterstaat Z&D A Wegen

Contract manager

Primus inter pares.

  • Vanuit deze rol verantwoordelijk voor de uniformering van processen binnen contractmanagement Z&D A Wegen.
  • Vertegenwoordiger binnen het IPM-team van de verschillende Z&D lijn A Wegen contracten

Verantwoordelijke persoon tbv uitvoering van: Prestatiecontract Z&D A Wegen, Het prestatiecontract betreft het multidisciplinair en levensduur verlengend onderhoud aan alle kunstwerken, VRI’s,  groenvoorzieningen, en Rijkswegen in beheersgebied Zee en Delta. Looptijd contract  3 jaar + mogelijk 2 x 1 jaar verlenging. Totale opdrachtsom € 15 Miljoen Euro. UAV-GC 2005 contract.