Rijkswaterstaat ZD Vaarwegen A

Contract manager

Primus inter pares.

  • Vanuit deze rol verantwoordelijk voor de uniformering van processen binnen contractmanagement ZD Vaarwegen A.
  • Vertegenwoordiger binnen het IPM-team van de verschillende ZD Vaarwegen A contracten

Verantwoordelijke persoon tbv van voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van:

  • Prestatiecontract VZD, Het prestatiecontract Vaarwegen Zeeuwse Delta betreft het multidisciplinair onderhoud aan alle objecten van de hoofdvaarwegen Hansweert – Krammersluizen en de Schelde-Rijnverbinding in het beheersgebied van het waterdistrict Zeeuwse Delta. Looptijd contract  5 jaar + mogelijk 2 x 1 jaar verlenging. Totale opdrachtsom € 21 Miljoen Euro. UAV-GC 2005 contract.
  • Diverse E&C contracten, zoals revisie en wisselen van diverse sluisdeuren op zowel de Krammersluizen als sluizencomplex Hansweert.

De Totale opdrachtsom  € 10  Miljoen euro, allemaal UAV-GC 2005 contracten.Taken en verantwoordelijkheden: In de voorbereidingsfase verantwoordelijk voor het opstellen van het contract. In de uitvoeringsfase is de  contractmanager verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en vertegenwoordiging van de Opdrachtgever, o.a. het leiden van bouwvergaderingen, het voeren van onderhandelingen over contractwijzigingen en het invulling geven aan de contractbeheersmethode Systeemgerichte Contract Beheersing.