Contractmanagement

Ik ben vanaf 2008 contractmanager aan Opdrachtgeverszijde geweest van diverse contracten (zowel prestatiecontracten, D&C als E&C, allemaal UAV-GC-contracten).

Bijvoorbeeld:

  • diverse contracten op de Oosterschelde kering,
  • het prestatiecontract Vaarwegen Zeeuwse Delta,
  • het droge contract (wegen) in Zeeland en diverse E&C contracten, zoals revisie en wisselen van diverse sluisdeuren op zowel de Krammersluizen als sluizencomplex Hansweert.

Binnen deze rol is de contractmanager verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en vertegenwoordiging van de Opdrachtgever.

Tijdens het begeleiden van de inkooptrajecten is de contractmanager (CM) in de precontractuele fase verantwoordelijk voor het aanbestedingsgereed maken van diverse geïntegreerde contracten op basis van de UAV GC.

In de uitvoeringsfase houdt de contractmanager zich binnen deze rol bezig met de dagelijkse begeleiding en vertegenwoordiging van de Opdrachtgever. Denk hierbij aan het coördineren van de contractbeheersing op basis van Systeem Gerichte Contractbeheersing, het beoordelen van de door de Opdrachtnemer opgestelde Voorstellen tot Wijziging en Verbeteringsvoorstellen, het voeren van overleggen in het kader van de voortgang van de werkzaamheden met de Opdrachtnemer en het voeren van overleg met diverse belanghebbenden.

Vanaf 2017 ben ik als zelfstandige gestart en ben ik werkzaam aan de Opdrachtnemerszijde.

Vanuit deze rol heb ik me als teamleider contractzaken bezig gehouden met het uniformeren en optimaliseren van de afdeling contractzaken en met het managen van diverse contracten bij zowel Provincies als bij RWS.