Referentie Peter van Dijk

Joey is in staat om focus in een groep aan te brengen en mensen gemotiveerd te krijgen en te houden. Hij is geïnteresseerd in mensen en wat hen drijft.

Zijn open houding en zijn competentie om zaken te vertalen naar de doelgroep en te plaatsen in de context weet hij mensen mee te krijgen en duurzaam aan zich te binden.

Joey is goed op de hoogte van geldende richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied van inkoop, aanbesteding en contractrealisatie.

Door zijn brede ervaring heeft hij tevens het vermogen kritisch te kijken naar processen en verbeteringen aan te dragen.

Hij staat open voor kritiek/feedback en kan deze zelf ook op een goede en onderbouwde manier geven.
Tijdens het vervullen van de rol als Contractmanager heeft Joey aangetoond verantwoordelijkheid te willen en kunnen nemen en dat hij oplossingsgericht te werk gaat.

Peter van Dijk / Projectmanager

Peter van Dijk, Projectmanager

Joey en ik hebben samengewerkt op diverse onderhoudsprojecten Nat bij Rijkswaterstaat in de tijdsperiode 2012 – 2016, waarbij Joey verantwoordelijk was voor het contractmanagement binnen het project en ik overkoepelend verantwoordelijk was als Projectmanager

U zoekt een inkoop-, project- of contractmanager voor uw project?

Neem contact op en ontdek wat ik voor u kan betekenen