Projectbeheersing

Sinds 2017 vervul ik de rol van manager projectbeheersing aan Opdrachtnemerszijde. Als manager projectbeheersing is het mijn taak en verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de risico’s beheerst zijn, conform de projectplanning gewerkt wordt, er gestuurd wordt op de financiën en zowel intern als extern de kwaliteit geborgd is. Als Projectbeheerser ben je de spil binnen het project. Je hebt een sturende, coördinerende en verbindende rol. Je zorgt dat openstaande acties worden opgevolgd en signaleert knelpunten binnen het project. Je brengt besluitvorming op gang wanneer de voortgang van het project wordt belemmerd of grenzen worden overschreden.

Het Best Value Contract RWS Oost Nederland is een van de contracten waarop ik de rol van manager projectbeheersing invul. Hierbij is deze rol gekenmerkt als zogenaamde “sleutelrol”.

Ten behoeve van dit project ben ik mede verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de kwaliteitsdocumenten in de tenderfase wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de onderstaande score’s:

  • Prestatiedossier: 8
  • Risicodossier: 8
  • Interview sleutelrol projectbeheersing: 8
  • Kansendossier: 10